Кои сме

SofiaLuxRentals е търговска марка на ЕКЗ Ренталс ЕООД

Адресът на нашия уебсайт е: www.SofiaLuxRentals.com

Какви лични данни събираме и защо ги събираме

Sofia Lux Rent (ЕКЗ Ренталс ЕООД) спазва вашата поверителност и се ангажира да спазва настоящата Политика за поверителност, която описва как ние, събираме и използваме личните данни, които ни предоставяте.

Тази Политика за поверителност описва какви лични данни събираме за вас, как ги събираме, как ги използваме, с кого можем да ги споделяме и какви решения имате по отношение на използването на личните ви данни. Когато разглеждате сайта, ние не събираме лична информация за вас. Единственият начин да получим всякакъв вид лична информация е, ако ни я предоставите.

Компанията изисква потребителите да предоставят лична информация, включително електронна поща и физически адреси, по време на процеса на запитване и резервация.

Тези данни може да бъдат предадени САМО на трети страни доставчици с цел изпълнение на договорената транзакция.

Детайлите няма да бъдат предавани на трети страни за маркетингови цели.

Поддържане…

Ние не споделяме никаква лична информация, която събираме върху вас, с други организации или лица.

Ние съхраняваме цялата информация, която ни предоставяте, независимо как или защо я предоставяте, напълно поверителна.

Само тези служители и изпълнители, които конкретно наемаме със съответните бизнес задължения, могат да имат достъп до лична информация и само да изпълняват своите задължения. Те са строго забранени от всяка друга употреба.

Никаква лична информация няма да бъде предоставяна на никоя трета страна, освен разбира се в необичайното събитие, ако трябва да бъдем задължени да го направим по закон.

Използвайки някой от формулярите на нашия уебсайт, вие косвено се съгласявате да бъдете обвързани от нашата политика за поверителност и отказ от отговорност.

Използвайки някой от формулярите на нашия уебсайт, вие се съгласявате да добавите имейл адреса си към нашия пощенски списък.

Можете да получавате периодични пратки от нас с информация за услуги или новини. Ако не желаете да получавате такива пратки, моля, уведомете ни, като се свържете с нас. Всички изпратени имейли ще ви дадат възможност да се отпишете.

Въпреки че ние предприемаме всички разумни предпазни мерки за защита на всички потребители на лични данни, които могат да въвеждат чрез този уебсайт, ние не можем да носим отговорност и следователно изключваме всяка отговорност за загуба или злоупотреба с лични данни, която е прихваната или по друг начин достъп от неоторизирани лица.

Имате право да поискате от нас копие на личните ви данни и имате право да изменяме или изтриваме данните.

Ако смятате, че този сайт не спазва заявената си информационна политика, можете да се свържете с нас по телефон, имейл или поща.